Natuur als inspiratiebron & Wat is nou eigenlijk radicaal? Kick-Off De Partnership Verkiezing

oktober 1, 2022

De frisse buitenlucht en natuurlijke processen brengen ons terug bij onze essentie. Waar wil ik mijn focus op richten in dienst van een positieve, menselijke samenleving en gezonde aarde? In een natuurlijke omgeving vinden we nieuwe perspectieven.

Samen met de initiatiefnemers van Landgoed Roggebotstaete maakten we met alle deelnemers van De Partnership Verkiezing 2022-2023 een nature walk. Het perspectief van de wandeling: ‘Hoe creëer je?’Hoe start je iets?’. Op dit landgoed was ooit niks, nu is er van alles. Een boskamer, een toren-huis van duurzaam hout met een grote keuken, de greenhouse voor events en een prachtige akker vol biologische groenten.

Na de wandeling boog iedereen zich geconcentreerd over het maken van een moodboard en de oefening rondom persoonlijke waarden. ‘Wat houdt je bezig in de huidige maatschappij?’. Mooi om te zien hoe de energie dan meteen verandert gedurende de dag. Geïnspireerd vertellen wat je belangrijk vindt, waar je je zorgen over maakt en waar je blij van wordt. De deelnemers keken elkaar meer aan, luisterden beter en stelden hun focus scherp. Een grote winst in 1 dag.

-tekst loopt door onder foto –

Mood-board dialogen

Ik ben blij dat we met elkaar als bedrijven hun noodzaak voelen om verandering te brengen. En dat we ze ondersteunen in het ontwikkelen van de creatieve skills om dat te bewerkstelligen. Dankzij de support vanuit hun eigen organisatie kunnen ze nu eigenaarschap gaan nemen voor hun nieuwe case. In dienst van een micro revolution met positieve impact. Het effect van deze support werd ook voelbaar uit de successen die een paar alumni deelden. Ze vertelden hoe ze inmiddels binnen hun organisatie impact maken en gaven tips en tricks voor de nieuwe deelnemers. Onze impact facilitators – zelf ervaringsdeskundigen – hebben ze uitgedaagd specifiek te worden in hun ‘impact’ challenge.

Michel Scholte (Oprichter True Price, Impact Institute) sprak over de nieuwe economie. ‘Is het niet radicaal hoe je werkt?’, wordt hem vaak gevraagd. Zijn respons: ‘Is het niet radicaal om je uit te sloven voor bedrijven die worden gedreven door het creëren van aandeelhouderswaarde met activiteiten die de aarde kapot maken.’ En in mijn eigen woorden als samenvatting van de rest van zijn verhaal: We doen de natuur en mensheid geweld aan met onze huidige economie, hoog tijd dat we voor vormen kiezen die sociaal en ecologisch kloppend zijn. Hij gaf de deelnemers ook een vraag mee: ‘Wat is nou eigenlijk radicaal?’.

Al met al een top kick start. De komende maandelijkse sessies werken we met sprekers, experts en impact facilitators toe naar de lancering van impact-cases. Ik heb er zin in.

Chantal Inen

Oprichter De Partnership Verkiezing i.s.m Rotterdam School of Management, Impact Institute & Partners

C16A5717.jpg
Team Volksbank kick-off 22-23 .jpg
Team Centraal Beheer kick off 22-23.jpg
Team ABN AMRO kick off 2022.jpg
Team PwC kick off 22 foto.jpg
Team TNO kick-off 22 photo.png
Team Philips Zilveren Kruis Achmea photo.png
BP8A5966.jpg

ENGLISH

Nature as the source of Inspiration & What is Radical? Kick-Off De Partnership Verkiezing

How do I want to serve society? Being surrounded by the beauty of nature and breathing fresh air we can find our essence and create new perspectives.

We kicked-off De Partnership Verkiezing 2022-2023 at Landgoed Roggebotstaete with participants that want to create a meaningful micro-revolution that contributes to their companies and society at large. We started with a nature walk discussing: ‘How do you create?’ How do you start something new?’ This estate once started with nothing, and now you can find a forest room, a green house, a huge vegetable garden…After the walk we made a moodboard discussing our personal values. ‘What catches your attention in today’s society?’. 

I am happy that, together with our partner companies, we feel their need to bring about change. We can teach the participants to develop the creative skills to achieve this. Thanks to the support from their own organizations, our speakers, experts and facilitators they can now take ownership. Our alumni speakers spoke about how they’re making an impact within their organization and gave tips and tricks.

Michel Scholte – Founder of True Price/The Impact Institute spoke about the new economy. Often people ask him: “Isn’t it radical how you work?” His response: ‘In my point of view, it is radical that companies create shareholders value with activities that destroy the earth.’.’ In my own words: Our current economy does harm to nature and humanity, it is about time we choose more to be socially and ecologically positive. He also gave the participants a question: ‘What exactly is radical?’.

It was a great kick start. In the coming monthly sessions, we will work towards the launch of the impact cases. I’m excited.

-By Chantal Inen (Founder)